Thời sự

Thông báo: Về việc chuyển hướng nội dung website.

Thông báo

Về việc chuyển hướng tên miền.

Xin chào khách truy cập, do tên miền E-SCHOOL.EDU.VN phù hợp và ý tưởng đến website có lĩnh vực giáo dục của của chúng tôi. Nên chúng tôi đã mua lại tên miền E-SCHOOL.EDU.VN.

Nay chúng tôi ra thông báo này đến khách truy cập, tên miền E-SCHOOL.EDU.VN sẽ không còn liên quan đến các nội dung trước đây của những đơn vị trước.

Giải thích trùng ý tưởng: E = Explore (Chia sẻ tài liệu, hướng dẫn về các chủ đề giáo dục.).

Thông báo này sẽ có hiệu lực từ ngày 18.05.2018 – 25.05.2018. Các tranh chấp về sau chúng tôi không chịu trách nhiệm cũng như từ chối trách nhiệm pháp lý có liên quan.

Thông báo này thây thế cho các văn bản có liên quan.

BQL e-school.edu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *