Liên hoan tiếng hát sinh viên KTX năm 2014

Nhằm chào mừng kỷ niệm 39 năm ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2014) và 128 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 -01/5/2014); Chào mừng kỷ niệm 60 năm…

0 Comment